відділ освіти
  Царичанської районної  державної адміністрації
 

Створення єдиного освітнього простору - якісний крок у розвитку освіти регіону

Проблема району:"Науково-методичне забезпечення впровадження технологій розвитку креативної освіти у навчально-виховний процес"
 
 
51000    смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, вул..Театральна, 17, тел. (05690)3-20-44, (05690)3-29-73,
e-mail: tskalitva@gmail.com , начальник відділу освіти Китайгора С. М.
Меню сайту
Актуальне відео
Прогноз погоди
Царичанка
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 107
Block title
Block content

=================================================================================================================================== 

Iнтернет-семінари. Інтернет-конференції
 
 
Матеріали до інтернет-семінару з української мови та літератури
вчитель української мови та літератури Рудківської ЗОШ І-ІІ ст. Ю.В. Остренко
 

Теоретичні та методичні засади реалізації нового Державного стандарту в  галузі «Українська мова і література»

     На сьогодні пріоритетним завданням освітнього закладу є підготовка учнів до активної життєдіяльності в умовах сьогодення, тож і  процес навчання української мови підпорядковано відповідно до запитів суспільства, напрямів розвитку мовної освіти й Загальноєвропейських  рекомендацій з питань стратегій  і тактик формування мовної особистості.

    Українська мова є не тільки  об’єктом вивчення, а й засобом навчання. Саме тому в  сучасних умовах є потреба переорієнтувати процес оволодіння учнями знаннями про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок на повноцінне засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти, визначених Державним стандартом, – мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної).

   Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) — комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

   Визначальною ознакою вивчення української мови за новими вимогами є зміщення акцентів на готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті. Адже володіння українською мовою, уміння спілкуватися, домагатися успіхів у процесі  комунікації є тими характеристиками особистості, які здебільшого визначають досягнення людини  практично в усіх  галузях життя, сприяють її  успішній адаптації до мінливих умов сучасного світу.

   Основним змістом мовної освіти стають  дії, операції, які співвідносяться з проблемою, що потрібно розв’язати. Тому   діяльнісний зміст освіти відбувається з акцентом  на способах діяльності, уміннях і навичках, які потрібно сформувати,  на досвіді діяльності, який повинен накопичуватися й усвідомлюватися учнями, і на навчальних досягненнях, які учні повинні продемонструвати.

   Вимоги до освітніх результатів  у програмі сформульовані в термінах предметної компетентності, які відбивають пізнавальну діяльність учнів на різних рівнях,  а саме: учень називає, наводить приклади, описує тощо (початковий рівень; розпізнавання),  учень розрізняє, ілюструє, називає правила, визначення тощо (середній рівень; розуміння), учень пояснює, характеризує, класифікує, використовує, робить висновки тощо (достатній рівень; уміння й навички), учень обґрунтовує, аналізує, прогнозує,  встановлює зв’язки, висловлює судження,  оцінює тощо (високий рівень;  перенесення знань).

   Зміст мовленнєвої змістової лінії  відповідно до нового Державного стандарту викладається за принципом структурної систематичності, що передбачає поступове ускладнення й поглиблення мовленнєвознавчих понять і   формування вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності  (аудіативних, читацьких, текстотворчих – усних і письмових), які зумовлюють систематичне й різнобічне збагачення словникового запасу й граматичної будови  мовлення учнів лексико-фразеологічними, граматичними, стилістичними засобами, удосконалення мовних і мовленнєвих умінь і навичок,  умінь  користуватися різними  лінгвістичними словниками. ...Ознайомитись, скачати повністю >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Урок української літератури в 9 класі

Презентація до уроку

 

****************************************************************************************************************************************************************
Інтернет-семінар з математики
 
 •                                                                                    Затверджую:
 •                                                     Завідуюча КЗ «Районний методичний кабінет
 •                                                      Царичанської районної ради»
 •                                                      _____________________Полупанова Н.М.
 •                                                      19 квітня 2016 року

 

П Л А Н

інтернет – семінару вчителів математики

Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 • ТЕМА:   Впровадження ІКТ як засобу комунікації вчителів математики  
 •                району
 • МЕТА:  Ознайомлення педагогів району  з досвідом впровадження ІКТ у
 •                навчально-виховний процес вчителями математики Царичанської
 •                ЗОШ І-ІІІ ст.
 •                Показати можливості використання ІКТ на основі міжпредметних
 •                зв’язків як ефективного засобу підвищення якості знань учнів.
 •  
 • Дата проведення 19 квітня

Теоретична частина

Практична частина

1. Урок геометрії у 7 класі «Перша ознака рівності працівників»

Задачі на ознаки рівності трикутників

                                                        Китайгора Н.Д., вчитель  математики,

                                                        Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2. Інтегрований урок алгебри і біології у 10 кл. «Обчислення енергетичних

                                                        Жарикова Т.В., вчитель математики  

                                                        Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Завдання практичної частини          

З метою популяризації використання ІКТ на уроках математики пропонуємо презентувати свої наробки з даної теми у вигляді е-уроків та зразків електронних домашніх завдань.

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

до інтернет – семінару вчителів математики

«Впровадження ІКТ як засобу комунікації вчителів математики району»

З метою розширення інформаційного методичного супроводу та отримання ширшої самореалізації вчителів математики району, полегшення організаційної роботи та процесу оперативного спілкування рекомендуємо:

1.  У повсякденній практиці використовувати у навчально-виховному процесі

       інформаційно-комп’ютерні технології та забезпечувати виконання вимог    

     чинної нормативно-правової бази шкільної освіти.

2. Активізувати використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет.

3. Регулярно відвідувати сайти органів управління освітою: МОН,

    КВНЗ “ Дніпропетровський обласний інститут післядипломної

    педагогічної  освіти”, департаменту освіти Дніпропетровської

    облдержадміністрації, відділу освіти Царичанської  райдержадміністрації,

    сайти Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів та вчителів математики

    Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

4. Продовжити знайомитись з теоретичними  аспектами використання ІКТ

    технологій, з їх моделями.

5. Ознайомитися з можливостями використання сервісів  Googleі його

    додатками. Створити свій власний диск у Google як сховище методичних,

    дидактичних і нормативних документів.

6. Розробляти  власні електронні продукти і розміщувати їх у спільноті та на 

    сайтах вчителів математики Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Інтернет-семінар шкільних бібліотекарів

                                                                                           Затверджую:

                                                    Завідуюча КЗ «Районний методичний кабінет»

 

                                       Царичанської районної ради______________Полупанова Н.М.

                                                                                           19 листопада 2015 р.

ПЛАН

інтернет-семінару бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів Царичанського району

 

ТЕМА: «Взаємодія шкільної бібліотеки і педагогічного колективу у вихованні патріотизму дітей і учнівської молоді»

МЕТА: Ознайомити учасників семінару із системою роботи бібліотекаря щодо формування національної гідності, патріотизму й громадянської зрілості особистості.

Показати спільну роботу бібліотекаря та педагогічного колективу в умовах реалізації навчальної, інформаційної та виховної функції бібліотеки.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:    19 листопада 2015 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

ТЕОРЕТИЧНИЙ МОДУЛЬ

 

1.

Функції шкільної бібліотеки та їх технологічне наповнення

Рашевська Т.В., в.о. директора школи

2.

Науково-методичний супровід діяльності бібліотеки як структурного підрозділу закладу в умовах реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

Блоха О.М., заступник директора з НВР

3.

Стратегії реалізації інноваційних підходів до виховання патріотизму школярів. З досвіду роботи

Сало Т.І., бібліотекар школи

4.

Система взаємодії класних керівників та бібліотекаря закладу в становленні громадянської зрілості особистості

Опенько Л.М., заступник директора з НВР

5.

«СЛАВЕТНІ  ІМЕНА  ПРИДНІПРОВ´Я»

(презентація книги Є.Білоусова) ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Сало Т.І., бібліотекар школи

6.

Бібліотечний інсайт «Як залучити дітей до читання книг?»  ЗАВДАННЯ 1

Сало Т.І., бібліотекар школи

7.

«Козацька спадщина» (Анотований рекомендаційний список літератури  для учнів 7-9 класів). ЗАВДАННЯ 2

 Сало Т.І., бібліотекар школи

В.о. директора школи:                                                   Т.В. Рашевська

 

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ  (Дивитись, скачати)

ФУНКЦІЇ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯРашевська Т.В., в.о. директора школи

Науково-методичний супровід діяльності бібліотеки як структурного підрозділу закладу в умовах реалізації. Блоха О.М., заступник директора з НВР

СТРАТЕГІЇ  РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ   ДО ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ   ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ.   З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕКАРЯ ЦАРИЧАНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ    САЛО Т.І.

Система взаємодії класних керівників та бібліотекаря закладу в становленні громадянської зрілості особистості. Опенько Л.М., заступник директора з НВР

«СЛАВЕТНІ  ІМЕНА  ПРИДНІПРОВ´Я»  (презентація книги Є.Білоусова)

 

Бібліотечний інсайт: «Як залучити дітей до читання книг?»   Сало Т.І., бібліотекар школи

Презентація: "Славетні імена Придніпрв'я"

 

 

 

 
 
 
======================================================================================================================================================================
Інтернет-семінар з української мови та літератури. Ляшківська ЗОШ І-ІІІ ст., 20 жовтня 2015 року
Тема: Інноваційні стратегії розвитку соціалізованої особистості у процесі викладання української мови та літератури

За всієї різноманітності соціально-психологічних явищ головним джерелом їхнього виникнення є сфера спілкування. У спілкуванні здійснюються сприймання та розуміння людини людиною, формуються засоби комунікації, такі прояви, як імітація, навіювання, засвоєння соціальних норм, традицій.

Процес міжособистісного спілкування слугує основою і головним фактором формування соціально-психологічних явищ.

Соціально-психологічні явища виникають як відображення (пізнання, переживання та засвоєння) різних форм спілкування. Але всіх соціально-психологічних рис кожен із нас набуває передусім завдяки власному досвіду спілкування, безпосереднім контактам у соціальному оточенні Дім, друзі, родина, колеги, дозвілля створюють коло безпосереднього спілкування людини, її мікросередовище. Через мікросередовище, у безпосередньому спілкуванні людина зазнає впливу макросередовища - суспільства, його культури, моралі, соціальних норм. Цей вплив реалізується опосередковано, людина й суспільство взаємодіють у процесі міжособистісних контактів, безпосереднього спілкування та набуття індивідуального досвіду. (Читати далі, скачати) >>

=================================================================================================================================================================

 
 
 
Інтернет-конференція на тему: «Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу».
 
 П Л А Н:
 • Законодавче забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами.
 • Соціально-психологічна адаптація дітей з обмеженими можливостями.
 • Варіативність форм надання освітніх послуг дітям з порушеннями психо-фізичного розвитку.
 • Інклюзивна освіта.
 • Роль шкільного психолого-медико-педагогічного консиліуму в роботі з соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.
 • Співпраця з батьками в роботі з соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами.
 
Відповідальний за організацію і проведення: Кондакова Л.В., завідувач Царичанської районної психолого-медико-педагогічної консультації.
Термін проведення: 20 листопада 2014 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 грудня відбувся Інтернет-семінар з інформатики на тему: 
 
Використання технологій Web 2.0 в роботі як засіб  професійного зростання вчителя інформатики"
 
Матеріали семінару     на  Диск Google  за адресою: https://docs.google.com/folder/d/0B3TTaUOWVk72YzhpeWNnU1A3NnM/edit ,  
 та на  блозі  РМО вч. Інформатики:  rmo-infedu.blogspot.com, а також за посиланням>> 
 
 
================================================================================================================
Інтернет заходи
 
Актуальність досвіду
 
Актуальність обраної проблеми визначена, у першу чергу, соціальним замовленням, бо саме творча особистість може бути конкурентоспроможною в сучасному світі, саме цілісна, духовно багата, креативна людина спроможна по-справжньому керувати майбутнім, лише така особистість може впевнено подивитися в обличчя новому. Важливість роботи над цією проблемою засвідчила програма обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особливості». Сьогодні в області створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості,її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. Законодавчою основою для реалізації досвіду є Концепція загальної середньої освіти , якою передбачене формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний, духовно світоглядний вибір, такими, що матиме необхідні знання, навички, компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, здатним до навчання упродовж життя. Наукова основа досвіду Розуміння необхідності орієнтації освіти на розвиток творчого потенціалу особистості розвинулося завдяки новаторам гуманістичної педагогічної думки – В.Сухомлинському, Ю.Азарову, Ш.Амонашвілі, Є.Ільїну, Ю.Львовій, В.Шаталову. У роботі керуємося науково-теоретичним досвідом з цієї проблеми О.Савченко, Н.Бібік, М.Єрмакової (компетентнісний підхід до навчання); О.Пометун, Л.Пироженко (інтерактивні технології); Л.Виготського, А.Леонтьєва, Л.Рубінштейна (психологічні аспекти творчості); А.Макаренка, Г.Сковороди С.Русової (розвиток творчих здібностей дітей у процесі виховання); досвідом практичної діяльності передових вчителів української мови та літератури С.Миронюк, Т.Левченко, О.Калюжної, Л.Приходько. Найголовніше завдання виховання та навчання – пробудити в дитині жагу до пізнання. Розвинені навички креативності дозволяють майбутньому громадянину грамотно ставити власну мету й досягати її. Всебічний розвиток особистості – мета сучасної педагогічної науки. Особливу роль у цьому процесі відіграють уроки української мови та літератури. Відповідно до цього надзвичайно важливою була і залишається діяльність вчителя-словесника. Читати далі>>
 
 
 ===================================================================================================================================
 
 Семінар-практикум
 вчителів трудового навчання Негоди Олександа Івановича Царичанського району Дніпропетровської області
 Дата проведення: 18. 05.2012 р. Місце проведення: Лисківська ЗОШ 1 – 11 ступенів
Тема: Мобілізація творчих можливостей учнів в урочний та позаурочній трудовій діяльності
 Запрошуємо до участі вчителів трудового навчання Царичанського району в Інтернет – семінарі з теми:
 
 «Мобілізація творчих можливостей учнів в трудовій діяльності»
 
Матеріали до семінару підготував Негода Олександр Іванович – вчитель трудового навчання Лисківської ЗОШ I–II ступенів
 Мета семінару · Розширення, вдосконалення професійних умінь та обмін досвідом з питань організації творчої технічної самодіяльності учнівської молоді. · Популяризація авіамодельного спорту в районі, збільшення мережі гуртків в навчальних закладах.
 
 План
 І. Презентація креативної діяльності вчителя трудового навчання Лисківської ЗОШ І –ІІ ступенів Негоди О.І.
 ІІ. Теоретичний блок (Негода О. І.)
 ІІІ. Практичний блок. · Анкета «Школа очима вчителя»
 
 
 Чекаємо на ваші повідомлення
=============================================================================================================================
План
інтернет-семінару районного МО вчителів інформатики на тему:
 "Підвищення професійної компетентності вчителів інформатики в умовах впровадження нових ІКТ технологій"
 
 
1. Використання методу проектів с процесі вивчення інформатики. ( О.Ф. Самарський. кер. РМО)
2. Вчителі в ON-LINE. В.А. (Сагайдак, методист райметодкабінету. )
3. Методична скарбничка РМО вчителів інформатики. Розробка та методика використання тестів на уроках інформатики. Прохання до вчителів інформатики свої розроблені тести надсилати за адресою: tskalitva@gmail.com
4. Круглий стіл на тему: "Дидактичні проблеми викладання шкільного курсу інформатики". Повідомлення надсилайте на форум сайту http://tskalitva.at.ua  або на поштову скриньку: tskalitva@gmail.com
5.
Використання вільнорозповсюджувальних програм в комп'ютерному класі. (М.М. Шевченко, вчитель інформатики Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Використання проектних технологій на уроках інформатики
 
Що таке метод проектів ? За визначенням, проект - це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум для створення реального об'єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це завжди творча діяльність [3]. Проектний метод у шкільній освіті розглядається як певна альтернатива класно-урочно
Вхід до сайту
Логін:
Пароль:
Освітні сайти
Час...
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Міні-профіль
Гість

Повідомлення:

Група:
Гости
Час:9:16 PM

Гість, ми раді вас бачити.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь!
Логін:
Пароль:
Візитор сайта
Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz